Tin nổi bật
Tin nổi bật
Triển khai theo công văn số 419 /PGD&ĐT ngày 18 tháng 9 năm 2018 về hướng dẫn ...
A. NHIỆM VỤ CHUNG          Nội dung nhiệm vụ: Năm học thứ 5 thực hiện triệt để NQ 29 về:” Đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT”.1. Tăng cường nền nếp, kỉ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục . Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng cho học sinh tiểu học. Thực ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 0